HUNDEEJERE DUMPER I BRUG AF FLÅTMIDLER

DE FLESTE HUNDEEJERE SKAL NOK VÆRE GLADE FOR, AT DE IKKE SKAL TIL EKSAMEN I, HVORDAN DE ANVENDER FLÅTMIDLER PÅ DERES HUNDE. STØRSTEDELEN VILLE NEMLIG DUMPE PRØVEN.

Mange hundeejere behandler hunden forbyggende mod flåter med forskellige flåtmidler. Men hunden får flåter på sig og inficeres med flåtoverførte sygdomme alligevel. Det kan lyde mærkeligt, men det skyldes simpelthen, at hundeejeren anvender spot-on-midlerne forkert, viser et østrigsk videnskabeligt studie. Derfor er hunden ikke beskyttet, selvom hundeejeren tror, at den er forebyggende behandlet.

Men helt ærligt, hvor svært kan det være at behandle en hund med et flåtmiddel? Det ser man nærmere på i studiet, hvor forskerne fulgte 90 hunde i 11 måneder. De 60 af hundene fik forebyggende behandling mod flåter, de resterende 30 blev ikke behandlet.

Alle hundene skulle gå en tur dagligt. De boede på landet, hvor der naturligt er flåter i omgivelserne. Efter hver tur indsamlede ejerne flåter på hunden. Men kun de flåter, som allerede havde bidt sig fast, indgik i studiet.

HUNDE DER BURDE VÆRE FOREBYGGENDE BEHANDLET FIK OGSÅ FLÅTER

Fra februar til december, den tid, hvor studiet varede, blev der indsamlet ca. 700 flåter i alt. De 369 af flåterne kom fra de hunde, som var blevet forebyggende behandlet. Resten, 331 flåter, kom fra hundene, som ikke var forebyggende behandlet.

Det vil sige, at i gennemsnit var:

  • 6 flåter der havde bidt sig fast på hunde, der var forebyggende behandlet.
  • 11 flåter der havde bidt sig fast på hunde, der ikke var forebyggende behandlet.

Hundene, som var behandlet, fik altså ca. halvt så mange flåter, som dem, der ikke var behandlet. Men de fik altså stadig flåter, og det er jo ikke så godt, hvis man tror, at ens hund er beskyttet.

Hvorfor virkede det ikke? Det blev også undersøgt, og det viste sig, at mange hundeejere ikke anvendte midlerne korrekt. Derfor gav de ikke den fulde beskyttelse.

PÅFØRER DU FOREBYGGENDE FLÅTMIDDEL KORREKT?

Men hvor svært kan det være at anvende et flåtmiddel? Hvad er det, som hundeejeren gør forkert? Det kiggede forskerne også nærmere på, og resultatet var:

  • hundeejeren påfører det forebyggende flåtmiddel forkert
    (fx kommer det ikke helt ind på hundens hud)
  • hundeejeren genbehandler ikke i tide
  • hunden behandles for sent, altså først efter at flåter har bidt sig fast.

Man kan godt blive forbavset, men det var faktisk to tredjedele af hundeejere, der påførte midlerne forkert.

VÆLG EVENTUELT ET MERE ENKELT MIDDEL

I den østrigske undersøgelse er der ikke noget, der tyder på, at flåtmidler ikke virker, men derimod at de tilsyneladende er for komplicerede at anvende. Det er derfor vigtigt, at man læser brugsanvisningen ganske nøje og husker at behandle hele året. En anden løsning kunne være at undersøge markedet og finde et middel, der er lettere at anvende. Hvis du spørger din dyrlæge, vil du få god rådgivning om et produkt, som der er let at anvende og passer til din hund.

Men hvad med dig? Hvis du vil sikre, at din hund er beskyttet bedst muligt mod flåter, skal du altså både anvende det forebyggende flåtmidler korrekt, inden hunden har fået flåter på sig. Og du skal huske at genbehandle i tide.

Du skal være opmærksom på, at der også findes midler, som er lettere at anvende end spot-on. Det kan du tale med din dyrlæge om.

Måske vil du gøre en ekstra indsats, næste gang din hund skal behandles mod flåter? Det skader i hvert fald ikke at læse brugsanvisningen inden brug. Men du kan også spørge din dyrlæge til råds, og hvis du synes, at det er besværligt at påføre spot-on på din hund, så findes der også andre typer af forebyggende midler. Det ved din dyrlæge alt om.

Læs mere
Der er flere flåter i august og september end midt på sommeren.

Hvorfor er nogle loppe- flåtprodukter på recept?

Kilder:
Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune response two tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-6-62

Michael Leschnik1, Andrea Feiler 1, 2, Georg G Duscher 2 and Anja Joachim 2

Mange hundeejere bruger flåtmidler forkert. Derfor får hunden flåter, selvom den er behandlet.